تبلیغات
موج ولایت - پیشینه نظریّه ولایت فقیه - بخش چهارم
موج ولایت


 
 
آمار
 
وصیت نامه شهدا
 
لوگو دوستان
 
 
امکانات جانبی
 

- مرحله هفتم; عصر امام خمینى(رحمه الله):
با توجه به آنچه گذشت، مى فهمیم كه نظریه ى ولایت فقیه، از ابداعات امام راحل(رحمه الله) به شمار نمى آید. هنر امام خمینى را در به تجربه گذاشتن این نظریه و عینیّت بخشیدن به آن، در عرصه ى سیاست، مى توان جست و جو نمود. با رسمیّت یافتن نظریه ى ولایت فقیه در ایران و تشكیل نظام جمهورى اسلامى و تدوین قانون اساسى آن بر محوریّت ولایت فقیه، این نظریه، كه براى جهانیان ناآشنا بود، مورد توجّه دوست و دشمن قرار گرفت و به یُمن استقرار جمهورى اسلامى، زوایاى گوناگون این بحث شكافته شد و مطالعات همه جانبه نسبت به آن انجام پذیرفت و حضرت امام(رحمه الله) و دیگر اندیشمندان اسلامى، تبیین ها و تفسیرهاى فراوانى درباره آن، ارائه داده اند. از سوى دیگر، دشمنان نیز، سیل شبهات و اشكالات را به سوى آن روانه كردند كه همین نقدها و تفسیرها، موجب بارورى و رشد و كمال هر چه بیش تر این نظریه گردیده است.


[1]ـ جواهر الكلام، ج 21، ص 397.
[2]
ـ كتاب القضاء و الشهادات، مجموعه تراث شیخ اعظم، ج22، ص 48ـ49.
[3]
ـ براى آگاهى بیش تر ر.ك: نگارنده، پیشینه نظریه ى ولایت فقیه.نوشته شده در جمعه 27 بهمن 1391  توسط سید مرتضی رضایی میانگله 
درباره سایت
 
 
 
جستجو