تبلیغات
موج ولایت - پیشینه نظریّه ولایت فقیه - بخش سوم
موج ولایت


 
 
آمار
 
وصیت نامه شهدا
 
لوگو دوستان
 
 
امکانات جانبی
 

- مرحله ى ششم; از محقق نراقى تا امام خمینى(رحمه الله):
مرحله ى ششم، مهم ترین مرحله براى نظریه ى ولایت فقیه محسوب مى شود. محقّق نراقى (1185ـ1245 ق)، همچون اسلاف صالح خویش، بر نظریه ى ولایت فقیه اصرار دارد.


[1]ـ ر.ك: نهضت آزادى ایران، تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه، ص 125; مهدى حائرى یزدى، حكمت و حكومت، ص 178 و محسن كدیور، نظریه هاى دولت در فقه شیعه، ص 15ـ17.
[2]
ـ نگارنده در خصوص این موضوع، به تدوین پژوهش نسبتاً جامعى پرداخته، كه از سوى دبیرخانه ى مجلس خبرگان رهبرى منتشر شده است.
[3]
ـ البدر الزاهر فى صلوه الجمعه و المسافر، ص 56.
[4]
ـ شیخ حر عاملى، وسایل الشیعه، ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 11، ح 1.
[5]
ـ شیخ صدوق، كمال الدین و تمام النعمه، ج 2، ص 483.
[6]
ـ ر.ك: امام خمینى، ولایت فقیه، ص 77ـ81 و ص 67ـ71.
[7]
ـ ر.ك: رسول جعفریان، حیات فكرى و سیاسى امامان شیعه، ص 154ـ157.
[8]
ـ المقنعه، ص 675ـ676.
[9]
ـ همان، ص 808ـ813.
[10]
ـ الكافى، تحقیق رضا استادى، ص 420ـ423.
[11]
ـ السرائر، ج 1، ص 44ـ45 و ج 3، ص 537ـ546 و 538.
[12]
ـ شرایع الاسلام، ج1، ص 138.
[13]
ـ مسالك الافهام فى شرح شرایع الاسلام، ج1، ص57.
[14]
ـ مختلف الشیعه، ج2، ص 250ـ253.
[15]
ـ محسن كدیور، نظریه هاى دولت در فقه شیعه، ص 58ـ79.
[16]
ـ ر.ك: رسول جعفریان، دین و سیاست در عصر صفوى، ص 21ـ22، 33،45 و ،48ـ51.
[17]
ـ جامع المقاصد فى شرح القواعد، ج2، ص 374، و محقق كركى، رسائل، ج1، ص 142ـ143.
[18]
ـ كشف الغطاء، ص 39 و 420.
[19]
ـ جامع الشتات، ج1، ص 401ـ402.

وى پس از ابوالصلاح حلبى، ابن ادریس و محقق ثانى، چهارمین فقیهى است كه، به طور مفصّل و مجزّا، به این موضوع پرداخته است. فقیه برجسته ى دیگرِ این دوره، صاحب جواهر (م1266 ق) است كه وسوسه و تردید در ولایت فقیه را ناشى از نچشیدن طعم فقاهت مى داند.[1]
شیخ اعظم، مرتضى انصارى (1214ـ1281 ق) نیز از فقهاىِ طراز اول این برهه ى زمانى است. على رغم توهّمى كه شبهه افكنان دارند و مى خواهند شیخ را مخالف با ولایت فقیه معرفى كنند، بررسى دقیق مجموعه ى میراثِ جاودان فقهى او نشان مى دهد كه او مدافع سرسخت نظریه ى ولایت فقیه بوده است و هر چند، در كتاب البیع، با صراحت، آن را طرح نكرده است، ولى در كتاب قضا و شهادات با استناد به روایت مقبوله ى عمربن حنظله و توقیع شریف، اعتقاد خود را به مطلقه بودن ولایت فقیه، با صراحت بیان كرده است. وى متبادر عرفى از لفظ حاكم را كه در مقبوله آمده، تسلط مطلقه دانسته است و از تعلیل ذیل روایت توقیع شریف و عبارت «فانهم حجتى علیكم»، كه بر طبق آن، فقیهان به عنوان حجت امام زمان(عج) بر مردم معرفى شده اند، استنباط مى كند كه پیروى از تمامى احكام و الزامات راویان حدیث، واجب است.[2]
پس از شیخ انصارى هم فقیهان بزرگى مثل: حاج آقا رضا همدانى، سیدمحمد آل بحرالعلوم، آقانجفى، سید عبدالحسین لارى، میرزاى نائینى، آیت الله بروجردى و شیخ حسین كاشف الغطاء، شیخ مرتضى حائرى، آیت الله گلپایگانى و سید عبدالله على سبزوارى، آن را پذیرفته و تأیید كرده اند.[3]نوشته شده در جمعه 27 بهمن 1391  توسط سید مرتضی رضایی میانگله 
درباره سایت
 
 
 
جستجو